Informatie (Beeldbank OudOmmen.nl)

Zie voor:

  • informatie over het navigeren; zoeken en bijv. het gebruik van "annotations" (naamblokjes), de pagina's "Uitleg" en "FAQ".
  • informatie over het gebruik van beeldmateriaal, de pagina "Toestemming gebruik beeldmateriaal".
  • een overzicht van organisaties die zich bezig houden met de historie, de pagina Organisaties op historisch gebied in de regio Ommen.
  • items met vermelding "Toegankelijk voor leden": deze items zijn om diverse redenen (mogelijk tijdelijk) niet openbaar toegankelijk.
    Voor o.a. abonnees van het historisch tijdschrift "De Darde Klokke" is het - voor toegang zonder deze beperking - vanaf 8 februari 2024 mogelijk om zich aan te melden voor een (gratis) inlog-account op de Beeldbank.
    Kies daarvoor in het menu voor: "Inloggen" -> "Aanmelden".

De stichting OudOmmen.nl meent met de publicaties van tekst- en beeldmateriaal geen auteursrechten te schenden. Bent u van mening dat dit voor bepaald tekst- of beeldmateriaal wel het geval is of maakt u bezwaar tegen publicatie om persoonlijke redenen, meld dit aan bij info@OudOmmen.nl en wij zullen het betreffende materiaal aanpassen of verwijderen van de site.

Deze beeldbank is (in 2018) ontwikkeld door de stichting OudOmmen.nl voor gemeenschappelijk gebruik door historische instellingen in de regio Ommen. We zijn begin 2018 gestart met ca. 8700 foto's uit de collectie van Herman Wigbels, fotojournalist vanaf 1950 tot 1983 in Salland. Daarna zijn diverse collecties toegevoegd en/of verplaatst vanuit de oude beeldbank (Gallery3 omgeving). In de loop van 2024 wordt de beeldbank verder uitgebouwd, zowel technisch (qua functionaliteiten) als inhoudelijk (afbeeldingen, documenten, video's, VIPHOL-items, etc.). Uiteindelijk zal deze de oude beeldbank van OudOmmen.nl (OudOmmen.nl/gallery) vervangen en ons streven is om samen met andere historische instellingen in de regio Ommen te komen tot één overzichtelijk digitaal archief met één gemeenschappelijke beeldbank.

Mail naar t.deleeuw@OudOmmen.nl voor:
- vragen over deze beeldbank
- het aanleveren van inhoudelijke informatie over bepaalde foto's/afbeeldingen (wordt zeer op prijs gesteld !!!)

© Stichting OudOmmen.nl - 8 februari 2024.