Toestemming gebruik beeldmateriaal

Voor toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal op de websites OudOmmen.nl en HermanWigbels.nl geldt:
Het beeldmateriaal op onze websites mag vrij worden gebruikt onder voorwaarde van bronvermelding "OudOmmen.nl" of "HermanWigbels.nl" leesbaar in of bij elk item (afbeelding/document).
De afbeeldingen op onze beeldbank(en) hebben een formaat van 1600 pixels (breed of hoog), dus een hoge resolutie en groot genoeg voor nagenoeg alle toepassingen.
Afbeeldingen op de site (buiten de beeldbank) die kleiner zijn hebben we niet in een groter formaat.
Alle beeldbank-afbeeldingen zijn voorzien van het logo (url) en kunnen (zolang het logo leesbaar is en er niet af of uit wordt geknipt) dus vrij worden gebruikt.
De stichting OudOmmen.nl voelt zich qua auteursrecht verantwoordelijk voor de afbeeldingen die ze publiceert.
Na aanscherping van de AVG in 2018 leveren we daarom (i.v.m. traceerbaarheid) geen afbeeldingen meer zonder het logo daarin verwerkt.

Bovenstaande geldt voor alle gebruik, dus zowel voor internet toepassingen (websites, sociale media, digitale nieuwsbrieven, etc.) als voor fysieke toepassingen (kranten, boeken, tijdschriften, etc.).

OudOmmen heeft vanaf het begin van haar bestaan (2006) het fysiek verkregen en aangeleverd materiaal op professionele wijze gedigitaliseerd. Alle gerelateerde informatie, zoals bronvermelding; evt. (handgeschreven) tekst op achterzijde foto; etc., is geregistreerd in de (merendeels openbaar toegankelijke) metadata-velden zoals "Aangeleverd door", "Bijschrift", "Extra notities", etc. Daarnaast is, afhankelijk van de aanwezigheid van eventueel verstorende beschadigingen, veel beeldmateriaal in meer of mindere mate (eveneens op professionele wijze) gerestaureerd. Dat samen, vastgelegd onder de unieke internationale ISIL-code, maakt het logo een 'waarborg' voor optimale kwaliteit en registratie van beeldmateriaal.