1841 - JLMAP01-283

« 1832 - MIN04040G05d001 1841 - JLMAP01-283 19xx - RCE_260453 »
Object beschrijving
Ommen den 8 november 1841

No. 462
Berigt op het verzoek om op de Lemeler molen te mogen pellen.

Ter voldoening aan Uw Ed. Gests. apostelle d.d. 8 dezes, onder welkes geleide mij ter fine van berigt en consideratie gevierd een reknest van Berend Jan Immink Teunis Hallink, schoolmeerster en landbouwers in de buurtschap Lemele Gemeente Ambt-Ommen, daarbij verzoekend om aangevoerde redenen hunnegranen op de Lemeler Molen gepeld te kunnen krijgen. Zo heb ik de Eer U met tergzending te dienen dat er behalve de Lemeler Molen nog twee Peltmolens in de Gemeente Ambt-Ommen bestaan, welke voor het gerijf der ingezetenen meer dan voldoende kunnen geacht worden, als zijnde in de kom der gemeente gelegen, terwijl er buitendien nog drie Pelmolens onmiddelijk grenzend aan de gemeente Ambt-Ommen zijn gelegen als te Hellendoorn (zijn de slechts een uur van de buurtschap Lemele verwijderd) alsmede de Gemeente den Ham en het Ambt-Hardenbergh. Dat de verbouw van Garst in de gemeente Ambt-Ommen van weinig belang is en grotendeels gemalen wordt, om te dienen tot mesting en voeding van het vee maar zeer weinig voor Huiselijk gebruik.
Dat de gedachte Lemerler Molen Gelegen in een open vlak terrein, verwijdert van het toezigt der ambtenaren zich tot op heden de gunstige gelegenheid tot sluiten maar al te goed ten nutte heeft gemaakt, waarvoor geen verdere bewijzen nodig zullen zijn aan te halen en men deze schandelijke verkrachting van Rijks wetten zoude fasiliteren door de verguning tot Pellen te verlenen, welke het reeds zoo moeylijk toezicht op die molen zoude vermeerderen, door art. 14 der Wet op het gemaal dd. 29-03-1833 (stbl. nr. 3) niet verbiedt om na zonnenondergang te mogen Pellen, met aanmerking van de aangevoerde redenen vinde ik mij in het belang van 's Rijks Schatkist verpligt te moeten adviseren en het verzoek moet worden gediffioulleerd,

De Controleur der divisie Ommen. Gestrends.

Aan den Heer Burgemeester der Gemeente Het Ambt-Ommen.
New comment
Object-informatie
 • ISIL-code:
  NL-OmnOO_JLMAP01-283
 • Datum:
  08-11-1841
 • Albums:
  Lemeler molen
 • Object beschrijving:
  Ommen den 8 november 1841

  No. 462
  Berigt op het verzoek om op de Lemeler molen te mogen pellen.

  Ter voldoening aan Uw Ed. Gests. apostelle d.d. 8 dezes, onder …
Gegevens
 • Collectie:
  Archief Jan Lucas
 • Aanlevering - datum:
  19 juli 2007
 • Aanlevering - wijze:
  Fysiek
Share